top of page
  • Foto van schrijverEsther Bus

Een bouwvergunning aanvragen in Frankrijk – hoe werkt dat?


Voor veel mensen is het proces van vergunningaanvraag en -verlening in Frankrijk een ondoorzichtig proces. Toch is het waarschijnlijk eenvoudiger dan u denkt.


Het proces van de bouwvergunning voor een woonhuis in een notendop:


1. Als u een stuk grond op het oog hebt, is het belangrijk na te gaan of er op dat mooie perceel ook echt gebouwd mag worden. Bijna iedere gemeente in Frankrijk beschikt over een bestemmingsplan en dus is het eenvoudig na te gaan of het terrein binnen de bebouwbare zone van de gemeente valt.


Vervolgens is het van belang op de hoogte te zijn van de lokale bouwregels. Als een terrein valt onder het toeziend oog van de architect van “Bâtiment de France” dan ontkomt u er niet aan daar in het ontwerp rekening mee te houden. Hier in de Dordogne betekent dat vaak dat u bijvoorbeeld met een Périgordiaans dak dient te bouwen.


2. Alvorens de bouwvergunning te kunnen aanvragen dient u een akkoord van de SPANC (Service Public d’Assainissement Non-Collectif) te hebben. Zij zien toe op de juiste zuivering van huishoudelijk afvalwater (dat wil zeggen de aanleg van een septic tank en drainage). Dit is uiteraard alleen van toepassing op bouwterreinen zonder aansluiting op de riolering.


3. Voor de aanvraag van de bouwvergunning is het aanvraagformulier nodig met diverse bijlagen zoals tekeningen, een korte beschrijving van het project en foto’s van het terrein met daarin het toekomstige huis geprojecteerd. Bij dit alles dient een “étude thermique” te worden gevoegd, een rapport waarin staat dat aan alle energienormen wordt voldaan als het gaat om isolatie en soort verwarming.


De aanvraag wordt gedaan bij de “Mairie” van de gemeente waarin het perceel zich bevindt. De burgemeester zal kijken of het project aan alle plaatselijke regels voldoet waarna het naar de DDT (Direction Départementale des Territoires) wordt gestuurd (en indien van toepassing naar de architect van “Bâtiment de France”). Hier wordt nagegaan of het project strookt met de departementale urbanisatie- en milieupolitiek.


De beslistermijn voor een bouwvergunning bedraagt 2 maanden en 3 maanden voor een project dat valt onder de architect van “Bâtiment de France”.


Voor de aanvraag van een bouwvergunning heeft u tot 150 m² woonoppervlakte geen architect nodig, boven deze woonoppervlakte is het verplicht.


Heeft u na 2 of 3 maanden nog niets gehoord? Dan is de vergunning van rechtswege verleend. Het is raadzaam hiervan een schriftelijke bevestiging aan de “Mairie” te vragen.

1.103 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page